Ngày 20/09/2018 06:29 AM
15/01/2012 08:15
Chức năng nhiệm vụ Trung tâm ngoại ngữ và tin học
I. Chức năng 
 Trung tâm Ngoại ngữ và tin học là đơn vị thuộc Trường có chức năng giúp Hiệu trưởng quản lý và tổ chức thực hiện giảng dạy và các hoạt động khác về ngoại ngữ và tin học của Trường. Nghiên cứu khoa học và thực hiện các dịch vụ về đào tạo, bồi dưỡng.
 
II. Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Phối hợp với phòng Đào tạo, bồi dưỡng xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng tiếng nước ngoài, tiếng dân tộc và tin học cho công chức, viên chức của Trường, của Bộ, ngành Nội vụ và các đối tượng khác; 
2. Điều tra nhu cầu học tập ngoại ngữ, tin học, công nghệ thông tin-truyền thông của công chức, viên chức, trên cơ sở đó đề xuất kế hoạch mở lớp đào tạo, bồi dưỡng, đáp ứng nhu cầu của người học;
3. Tổ chức thực hiện công tác duy trì mạng lưới thông tin nội bộ; bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị tin học trong Trường;
4. Thực hiện các dịch vụ về đào tạo, bồi dưỡng theo chức năng, nhiệm vụ; tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, các hoạt động khác liên quan đến ngoại ngữ, tin học; 
5. Thực hiện chế độ thống kê, thông tin, báo cáo về các hoạt động của Trung tâm;
6. Quản lý viên chức, quản lý tài sản, trang thiết bị, phương tiện làm việc thuộc Trung tõm;
7.  Phối hợp với các đơn vị thuộc Trường thực hiện việc xây dựng đội ngũ giảng viên, viên chức thuộc Trung tâm;
8. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Hiệu trưởng. 
 
 III. Cơ cấu tổ chức và chế độ làm việc
1. Cơ cấu tổ chức.
Trung tâm có: Giám đốc, các Phó Giám đốc, các giảng viên và các viên chức. Trung tâm được cơ cấu 02 bộ phận (tổ): Bộ phận ngoại ngữ và bộ phận tin học.
2. Chế độ làm việc.
a) Trung tâm làm việc theo chế độ thủ trưởng: Giám đốc chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về toàn bộ hoạt động của Trung tâm; các Phó Giám đốc, Trưởng các bộ phận chịu trách nhiệm trước Giám đốc về nhiệm vụ được giao; các giảng viên, viên chức chịu trách nhiệm trước Trưởng bộ phận và Giám đốc về nhiệm vụ được phân công.
b) Trong trường hợp lãnh đạo Trường làm việc trực tiếp với Phó Giám đốc, Trưởng bộ phận hoặc với giảng viên, viên chức thì Phó Giám đốc, Trưởng bộ phận, giảng viên và viên chức có trách nhiệm thi hành ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Trường sau đó báo cáo với Giám đốc Trung tâm.
Chức năng nhiệm vụ Trung tâm ngoại ngữ và tin họcI. Chức năng   Trung tâm Ngoại ngữ và tin học là đơn vị thuộc Trường có chức năng giúp Hiệu trưởng quản lý và tổ chức thực hiện giảng dạy và các hoạt động khác về ngoại ngữ và tin học của Trường. Nghiên cứu khoa học và thực hiện các dịch vụ về đào tạo,
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi mail   In trang này   Về đầu trang
Các tin khác
Tìm kiếm  Tìm kiếm nâng cao
Văn bản mới
Quyết định số 66/QĐ-BNV ngày 25/01/2016 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
V/v tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi)
Quyết định phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho công chức, viên chức năm 2015 của Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
Liên kết Banner
Video

Thống kê truy cập
Lượt truy cập
1068598
Khách online 52

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
TRƯỜNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ , CÔNG CHỨC - BỘ NỘI VỤ

Bản quyền: Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức -Bộ Nội vụ - 37A Nguyễn Bỉnh Khiêm - Hai Bà Trưng - Hà Nội. Điện thoại: 04 37634307/08/09

Đơn vị quản lý website: Trung tâm Thông tin - Bộ Nội vụ