Ngày 20/10/2017 09:31 AM
01/12/2016 09:42
Nghiệm thu 03 đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2016

Trong 02 ngày 29/11 và 30/11/2016, Hà Nội, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ tổ chức nghiệm thu 03 đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2016.

Tham dự nghiệm thu đề tài có các ông, bà thành viên Hội đồng nghiệm thu; lãnh đạo các đơn vị thuộc Trường và các viên chức tham gia đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2016.

Năm 2016, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức triển khai 03 đề tài, bao gồm:

1. Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các đơn vị của Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trong quản lý chất lượng giảng dạy

Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Khánh Ly

2. Xây dựng khung năng lực của đội ngũ giảng viên Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ

Chủ nhiệm đề tài: ThS. NCS. Trần Thị Hải Yến

3. Nghiên cứu hoàn thiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng công chức đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Vũ Thị Quyên

Đề tài “Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các đơn vị của Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trong quản lý chất lượng giảng dạy” đề xuất cơ chế phối hợp, nội dung phối hợp, quy trình phối hợp, phương pháp phối hợp, các điều kiện tổ chức thực hiện quy trình phối hợp giữa các đơn vị của Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trong quản lý chất lượng giảng dạy; bổ sung và sửa đổi những quy định trong các quy chế của Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức liên quan đến phối hợp trong quản lý chất lượng giảng dạy nhằm góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy của giảng viên nói riêng và chất lượng đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường.

Đề tài “Xây dựng khung năng lực của đội ngũ giảng viên Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ” nhằm làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của khung năng lực của đội ngũ giảng viên nhằm đề xuất khung năng lực của đội ngũ giảng viên Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ và biện pháp triển khai thực hiện góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên đáp ứng yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn hiện nay.

Đề tài “Nghiên cứu hoàn thiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng công chức đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế” nghiên cứu kinh nghiệm đào tạo, bồi dưỡng công chức tại một số nước phát triển và nghiên cứu thực tiễn chương trình đào tạo, bồi dưỡng công chức tại Việt Nam từ đó so sánh đối chiếu, đưa ra những điểm tốt, tích cực, những mặt mạnh cũng như những tồn tại, hạn chế và đề xuất các giải pháp để hoàn thiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng công chức tại Việt Nam để đáp ứng yêu cầu ngày một tốt hơn cũng như đáp ứng yêu cầu thực tiễn của thực thi công vụ.

Cả 03 đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao. Các đề tài đều có tính thực tiễn cao, phù hợp với đặc điểm tình hình của Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ. Hội đồng nghiệm thu cũng yêu cầu các chủ nhiệm đề tài chỉnh sửa, bổ sung và sớm đưa vào ứng dụng trong thực tiễn.

Một số hình ảnh nghiệm thu 03 đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2016:

Tin, ảnh: Như Ngọc
Nghiệm thu 03 đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2016Tham dự nghiệm thu đề tài có các ông, bà thành viên Hội đồng nghiệm thu lãnh đạo các đơn vị thuộc Trường và các viên chức tham gia đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2016. Năm 2016, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức triển khai 03 đề tài, bao gồm:
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi mail   In trang này   Về đầu trang
Các tin khác
Nghiệm thu tài liệu bồi dưỡng Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố, Phó trưởng thôn, Tổ phó Tổ dân phố; Tài liệu bồi dưỡng Hội đồng nhân dân cấp xã; Tài liệu bồi dưỡng những người hoạt động không chuyên trách cấp xã  -22/11/2016 01:58
Hội thảo khoa học: Cập nhật pháp luật phục vụ công tác giảng dạy và nâng cao kỹ năng viết bài nghiên cứu cho nội san, tạp chí chuyên ngành luật -16/11/2016 01:53
Khoa Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã: Hội thảo khoa học năm 2016 “Nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát của đại biểu hội đồng nhân dân cấp xã” -29/09/2016 02:10
Thông báo Quy chế quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ Nội vụ -08/04/2016 02:00
Hội thảo Chương trình Bồi dưỡng lãnh đạo cấp sở và tương đương, Chương trình Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác quản lý hội -26/03/2013 10:50
Thẩm định cấp cơ sở Tài liệu bồi dưỡng ngạch cán sự -30/08/2012 08:23
Tìm kiếm  Tìm kiếm nâng cao
Văn bản mới
Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp
Quyết định số 66/QĐ-BNV ngày 25/01/2016 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
Liên kết Banner
Video

Thống kê truy cập
Lượt truy cập
0953104
Khách online 49

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
TRƯỜNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ , CÔNG CHỨC - BỘ NỘI VỤ

Bản quyền: Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức -Bộ Nội vụ - 37A Nguyễn Bỉnh Khiêm - Hai Bà Trưng - Hà Nội. Điện thoại: 04 37634307/08/09

Đơn vị quản lý website: Trung tâm Thông tin - Bộ Nội vụ