Ngày 20/09/2018 06:28 AM
Đào tạo bồi dưỡng
Bế giảng 02 lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính khoá 21, Chuyên viên khóa 22, năm 2017 tại tỉnh Thanh Hóa

Sáng 12/8/2017, tại Thanh Hóa, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ tổ chức Lễ Bế giảng 02 lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính khóa 21, Chuyên viên khóa 22, năm 2017 cho cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (Lễ Bế giảng).

Xem tiếp
Bế giảng 02 lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính khoá 22, Chuyên viên khóa 26, năm 2017

Chiều 10/8/2017, tại Hà Nội, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ tổ chức Lễ Bế giảng 02 lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính khóa 22, Chuyên viên khóa 26, năm 2017 cho cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Hà Nội và một số địa phương khác (Lễ Bế giảng).

Xem tiếp
Bế giảng 02 lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên khóa 21 và Cán sự khóa 2, năm 2017 tại tỉnh Thái Nguyên

Sáng 05/8/2017, tại tỉnh Thái Nguyên, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ tổ chức Lễ Bế giảng 02 lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 21 và Cán sự khóa  02, năm 2017 cho cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và một số địa phương khác (Lễ Bế giảng).

Xem tiếp
Bế giảng Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng cho công chức, viên chức làm công tác tổ chức, cán bộ ngành Nội vụ tại tỉnh Ninh Bình

Sáng 02/8/2017, tại tỉnh Ninh Bình, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình tổ chức Lễ Bế giảng Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng cho công chức, viên chức làm công tác tổ chức, cán bộ (Lễ Bế giảng).

Xem tiếp
Bế giảng Lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính khóa 20 năm 2017 tại Cần Thơ

Sáng 24/7/2017, tại thành phố Cần Thơ, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ phối hợp với Trường Cán bộ Thanh tra tổ chức Lễ Bế giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính khóa 20 năm 2017 cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác thanh tra thuộc thành phố Cần Thơ và các tỉnh khu vực Miền Tây - Nam Bộ (Lễ Bế giảng).

Xem tiếp
Bế giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính khóa 16, năm 2017 tại tỉnh Bắc Kạn

Sáng 22/7/2017, tại tỉnh Bắc Kạn, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ tổ chức Lễ Bế giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính khóa 16, năm 2017 cho cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (Lớp Bồi dưỡng).

Xem tiếp
Bế giảng Lớp Bồi dưỡng ngạch Cán sự khóa 01 năm 2017

Chiều 18/7/2017, tại Hà Nội, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ tổ chức Lễ Bế giảng lớp Bồi dưỡng ngạch Cán sự khóa 01 năm 2017 cho công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, ngành (Lễ Bế giảng).

Xem tiếp
Bế giảng Lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên khóa 18 năm 2017

Sáng 18/7/2017, tại Hà Nội, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ phối hợp với Đại học Dược Hà Nội tổ chức Lễ Bế giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 18 năm 2017 cho cán bộ, công chức, viên chức các đơn vị thuộc Trường Đại học Dược Hà Nội (Lễ Bế giảng).

Xem tiếp
Bế giảng lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính khóa 18, năm 2017

Sáng 15/7/2017, tại Hà Nội, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ tổ chức Lễ Bế giảng lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính khóa 18, năm 2017 cho cán bộ, công chức, viên chức Bộ Nội vụ, các bộ, ngành trung ương và một số địa phương khác (Lễ Bế giảng).

Xem tiếp
Bế giảng lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên khóa 19, năm 2017

Sáng 15/7/2017, tại Hà Nội, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ tổ chức Lễ Bế giảng lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên khóa 19, năm 2017 cho công chức, viên chức Bộ Nội vụ, các bộ, ngành trung ương và một số địa phương khác (Lễ Bế giảng).

Xem tiếp
Bế giảng Lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên khóa 17 năm 2017 tại tỉnh Hưng Yên

Chiều 12/7/2017, tại tỉnh Hưng Yên, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Phố Nối tổ chức Lễ Bế giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 17 năm 2017 cho công chức, viên chức Bệnh viện Đa khoa Phố Nối, tỉnh Hưng Yên (Lễ Bế giảng).

Xem tiếp
Khai giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng khóa 21 năm 2017 tại tỉnh Bến Tre

Sáng 10/7/2017, tại tỉnh Bến Tre, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Bến Tre tổ chức Lễ Khai giảng Lớp Bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng khóa 21 năm 2017 cho trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương; quy hoạch chức danh lãnh đạo cấp phòng thuộc các đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh, huyện của tỉnh Bến Tre (Lớp Bồi dưỡng).

Xem tiếp
Bế giảng 02 lớp Đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng khóa 12, khóa 13, năm 2017 tại tỉnh Bến Tre

Chiều 07/7/2017, tại tỉnh Bến Tre, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Bến Tre tổ chức Lễ Bế giảng 02 lớp Đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng khóa 12, khóa 13, năm 2017 cho công chức, viên chức lãnh đạo cấp phòng và tương đương; công chức, viên chức quy hoạch lãnh đạo cấp phòng và tương đương của tỉnh Bến Tre (Lớp Bồi dưỡng).

Xem tiếp
Khai giảng 02 lớp Đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng khóa 19, khóa 20 năm 2017 tại tỉnh Điện Biên

Sáng 06/7/2017, tại thành phố Điện Biên, tỉnh Điện Biên, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên tổ chức Lễ Khai giảng 02 Lớp Đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng khóa 19, khóa 20 năm 2017 cho công chức là lãnh đạo cấp phòng và tương đương; công chức quy hoạch lãnh đạo cấp phòng thuộc các sở, ngành và các phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện trong tỉnh Điện Biên (Lớp Bồi dưỡng).

Xem tiếp
Khai giảng lớp Bồi dưỡng chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND cấp xã, năm 2017 tại tỉnh Lạng Sơn (Lớp thứ nhất)

Sáng 03/7/2017, tại tỉnh Lạng Sơn, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND cấp xã thuộc tỉnh Lạng Sơn (Lớp Bồi dưỡng).

Xem tiếp
Các tin khác
Tìm kiếm  Tìm kiếm nâng cao
Văn bản mới
Quyết định số 66/QĐ-BNV ngày 25/01/2016 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
V/v tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi)
Quyết định phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho công chức, viên chức năm 2015 của Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
Liên kết Banner
Video

Thống kê truy cập
Lượt truy cập
1068584
Khách online 24

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
TRƯỜNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ , CÔNG CHỨC - BỘ NỘI VỤ

Bản quyền: Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức -Bộ Nội vụ - 37A Nguyễn Bỉnh Khiêm - Hai Bà Trưng - Hà Nội. Điện thoại: 04 37634307/08/09

Đơn vị quản lý website: Trung tâm Thông tin - Bộ Nội vụ