Ngày 20/06/2018 05:15 PM
Đào tạo bồi dưỡng
Bế giảng 04 lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính khoá 25, khóa 26; Chuyên viên khóa 27, khóa 28, năm 2017

Sáng 28/8/2017, tại Hà Nội, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ phối hợp với Sở Nội vụ thành phố Hà Nội tổ chức Lễ Bế giảng 04 lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính khóa 25, khóa 26; Chuyên viên khóa 27, khóa 28 năm 2017 cho cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Hà Nội (Lễ Bế giảng).

Xem tiếp
Bế giảng 02 lớp Bồi dưỡng chức danh lãnh đạo cấp phòng khóa 26, năm 2016 và khóa 23, năm 2017 tại tỉnh Lào Cai

Chiều 22/8/2017, tại tỉnh Lào Cai, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai và Viện nghiên cứu hợp tác - Đại học Yeungnam (Hàn Quốc) tổ chức Bế giảng lớp Bồi dưỡng chức danh lãnh đạo cấp phòng khóa 26, năm 2016 và khóa 23, năm 2017 cho Trưởng, phó cấp phòng thuộc các Sở ngành và cấp huyện của tỉnh Lào Cai (Lớp Bồi dưỡng).

Xem tiếp
Bế giảng 02 lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính khoá 21, Chuyên viên khóa 22, năm 2017 tại tỉnh Thanh Hóa

Sáng 12/8/2017, tại Thanh Hóa, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ tổ chức Lễ Bế giảng 02 lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính khóa 21, Chuyên viên khóa 22, năm 2017 cho cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (Lễ Bế giảng).

Xem tiếp
Bế giảng 02 lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính khoá 22, Chuyên viên khóa 26, năm 2017

Chiều 10/8/2017, tại Hà Nội, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ tổ chức Lễ Bế giảng 02 lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính khóa 22, Chuyên viên khóa 26, năm 2017 cho cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Hà Nội và một số địa phương khác (Lễ Bế giảng).

Xem tiếp
Bế giảng lớp Đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng khóa 14 năm 2017

Sáng 10/8/2017, tại Hà Nội, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ phối hợp với Sở Nội vụ thành phố Hà Nội tổ chức Lễ Bế giảng lớp Đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng khóa 14, năm 2017 (Lớp Bồi dưỡng).

Xem tiếp
Bế giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Tổ chức - Hành chính khóa 1, năm 2017

Sáng 07/8/2017, tại Hà Nội, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ phối hợp với Sở Nội vụ thành phố Hà Nội tổ chức Lễ Bế giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Tổ chức - Hành chính khóa 1, năm 2017 (Lớp Bồi dưỡng).

Xem tiếp
Bế giảng 02 lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên khóa 21 và Cán sự khóa 2, năm 2017 tại tỉnh Thái Nguyên

Sáng 05/8/2017, tại tỉnh Thái Nguyên, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ tổ chức Lễ Bế giảng 02 lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 21 và Cán sự khóa  02, năm 2017 cho cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và một số địa phương khác (Lễ Bế giảng).

Xem tiếp
Bế giảng lớp Đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng khóa 18 năm 2017

Sáng 04/8/2017, tại Hà Nội, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ phối hợp với Sở Nội vụ thành phố Hà Nội tổ chức Lễ Bế giảng lớp Đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng khóa 18, năm 2017 (Lớp Bồi dưỡng).

Xem tiếp
Bế giảng Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng cho công chức, viên chức làm công tác tổ chức, cán bộ ngành Nội vụ tại tỉnh Ninh Bình

Sáng 02/8/2017, tại tỉnh Ninh Bình, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình tổ chức Lễ Bế giảng Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng cho công chức, viên chức làm công tác tổ chức, cán bộ (Lễ Bế giảng).

Xem tiếp
Bế giảng Lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính khóa 20 năm 2017 tại Cần Thơ

Sáng 24/7/2017, tại thành phố Cần Thơ, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ phối hợp với Trường Cán bộ Thanh tra tổ chức Lễ Bế giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính khóa 20 năm 2017 cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác thanh tra thuộc thành phố Cần Thơ và các tỉnh khu vực Miền Tây - Nam Bộ (Lễ Bế giảng).

Xem tiếp
Bế giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính khóa 16, năm 2017 tại tỉnh Bắc Kạn

Sáng 22/7/2017, tại tỉnh Bắc Kạn, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ tổ chức Lễ Bế giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính khóa 16, năm 2017 cho cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (Lớp Bồi dưỡng).

Xem tiếp
Bế giảng Lớp Bồi dưỡng ngạch Cán sự khóa 01 năm 2017

Chiều 18/7/2017, tại Hà Nội, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ tổ chức Lễ Bế giảng lớp Bồi dưỡng ngạch Cán sự khóa 01 năm 2017 cho công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, ngành (Lễ Bế giảng).

Xem tiếp
Bế giảng Lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên khóa 18 năm 2017

Sáng 18/7/2017, tại Hà Nội, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ phối hợp với Đại học Dược Hà Nội tổ chức Lễ Bế giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 18 năm 2017 cho cán bộ, công chức, viên chức các đơn vị thuộc Trường Đại học Dược Hà Nội (Lễ Bế giảng).

Xem tiếp
Bế giảng lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính khóa 18, năm 2017

Sáng 15/7/2017, tại Hà Nội, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ tổ chức Lễ Bế giảng lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính khóa 18, năm 2017 cho cán bộ, công chức, viên chức Bộ Nội vụ, các bộ, ngành trung ương và một số địa phương khác (Lễ Bế giảng).

Xem tiếp
Bế giảng lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên khóa 19, năm 2017

Sáng 15/7/2017, tại Hà Nội, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ tổ chức Lễ Bế giảng lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên khóa 19, năm 2017 cho công chức, viên chức Bộ Nội vụ, các bộ, ngành trung ương và một số địa phương khác (Lễ Bế giảng).

Xem tiếp
Các tin khác
Tìm kiếm  Tìm kiếm nâng cao
Văn bản mới
Quyết định số 66/QĐ-BNV ngày 25/01/2016 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
V/v tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi)
Quyết định phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho công chức, viên chức năm 2015 của Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
Liên kết Banner
Video

Thống kê truy cập
Lượt truy cập
1047219
Khách online 15

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
TRƯỜNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ , CÔNG CHỨC - BỘ NỘI VỤ

Bản quyền: Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức -Bộ Nội vụ - 37A Nguyễn Bỉnh Khiêm - Hai Bà Trưng - Hà Nội. Điện thoại: 04 37634307/08/09

Đơn vị quản lý website: Trung tâm Thông tin - Bộ Nội vụ