Ngày 20/10/2017 09:29 AM
Tuyển sinh
Thông báo về việc tổ chức các lớp Bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch Chuyên viên chính năm 2016, tại tỉnh Nam Định
Xem tiếp
Thông báo về việc tổ chức lớp tập huấn Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Viên chức
Xem tiếp
Thông báo về việc tổ chức lớp tập huấn Luật Viên chức và các NĐ hướng dẫn thi hành Luật Viên chức
Xem tiếp
Thông báo về việc tổ chức lớp tiếng Anh A2, tiếng Anh định hướng TOEFL

 

Xem tiếp
Thông báo về việc tổ chức các lớp tiếng Hoa
Xem tiếp
Các tin khác
Tìm kiếm  Tìm kiếm nâng cao
Văn bản mới
Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp
Quyết định số 66/QĐ-BNV ngày 25/01/2016 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
Liên kết Banner
Video

Thống kê truy cập
Lượt truy cập
0953094
Khách online 40

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
TRƯỜNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ , CÔNG CHỨC - BỘ NỘI VỤ

Bản quyền: Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức -Bộ Nội vụ - 37A Nguyễn Bỉnh Khiêm - Hai Bà Trưng - Hà Nội. Điện thoại: 04 37634307/08/09

Đơn vị quản lý website: Trung tâm Thông tin - Bộ Nội vụ