Ngày 20/09/2018 06:28 AM
Tuyển sinh
Thông báo về việc tổ chức các lớp Bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch Chuyên viên chính năm 2016, tại tỉnh Nam Định
Xem tiếp
Thông báo về việc tổ chức lớp tập huấn Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Viên chức
Xem tiếp
Thông báo về việc tổ chức lớp tập huấn Luật Viên chức và các NĐ hướng dẫn thi hành Luật Viên chức
Xem tiếp
Thông báo về việc tổ chức lớp tiếng Anh A2, tiếng Anh định hướng TOEFL

 

Xem tiếp
Thông báo về việc tổ chức các lớp tiếng Hoa
Xem tiếp
Các tin khác
Tìm kiếm  Tìm kiếm nâng cao
Văn bản mới
Quyết định số 66/QĐ-BNV ngày 25/01/2016 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
V/v tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi)
Quyết định phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho công chức, viên chức năm 2015 của Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
Liên kết Banner
Video

Thống kê truy cập
Lượt truy cập
1068581
Khách online 21

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
TRƯỜNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ , CÔNG CHỨC - BỘ NỘI VỤ

Bản quyền: Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức -Bộ Nội vụ - 37A Nguyễn Bỉnh Khiêm - Hai Bà Trưng - Hà Nội. Điện thoại: 04 37634307/08/09

Đơn vị quản lý website: Trung tâm Thông tin - Bộ Nội vụ