Ngày 20/10/2017 09:28 AM
Tuyển sinh
Thông báo về chương trình học bổng ITEC (Ấn Độ) năm học 2016-2017
Xem tiếp
Thông báo về việc tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng năm 2017
Xem tiếp
Thông báo về việc tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng năm 2016 tại Thành phố Hồ Chí Minh
Xem tiếp
Thông báo về việc tổ chức các lớp Bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch Chuyên viên, Chuyên viên chính năm 2016, tại tỉnh Thái Bình
Xem tiếp
Thông báo về việc tổ chức các lớp Bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch Chuyên viên chính năm 2016, tại tỉnh Nam Định
Xem tiếp
Thông báo về việc tổ chức các lớp bồi dưỡng năm 2013
Xem tiếp
Thông báo về việc tổ chức lớp tập huấn Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Viên chức
Xem tiếp
Thông báo về việc tổ chức lớp Bồi dưỡng các văn bản pháp lý và phương pháp xác định vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập
Xem tiếp
Thông báo về việc tổ chức lớp tập huấn Luật Viên chức và các NĐ hướng dẫn thi hành Luật Viên chức
Xem tiếp
Thông báo về việc tổ chức lớp tiếng Anh A2, tiếng Anh định hướng TOEFL

 

Xem tiếp
Thông báo về việc tổ chức các lớp tiếng Hoa
Xem tiếp
Thông báo về kế hoạch tổ chức lớp tiếng Anh định hướng TOEFL năm 2012 của Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức

 Xem chi tiết tại đây

Xem tiếp
Thông báo số 431/TB - TĐTBD ngày 06/6/2012 của Trường Đào tạo Bồi dưỡng cán bộ, công chức về việc mở các lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên, chuyên viên chính.

 Thông báo lớp chuyên viên, chuyên viên chính

Xem tiếp
Thông báo Về việc tổ chức Lớp TOEFL IPT

 Xem toàn văn thông báo tại file đính kèm:

Thông báo số 410/TB - TĐTBD

Xem tiếp
Thông báo Về việc mở các lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình Chuyên viên cao cấp

 Thông báo số 408/TB-TĐTBD

Xem tiếp
Các tin khác
Tìm kiếm  Tìm kiếm nâng cao
Văn bản mới
Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp
Quyết định số 66/QĐ-BNV ngày 25/01/2016 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
Liên kết Banner
Video

Thống kê truy cập
Lượt truy cập
0953090
Khách online 36

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
TRƯỜNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ , CÔNG CHỨC - BỘ NỘI VỤ

Bản quyền: Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức -Bộ Nội vụ - 37A Nguyễn Bỉnh Khiêm - Hai Bà Trưng - Hà Nội. Điện thoại: 04 37634307/08/09

Đơn vị quản lý website: Trung tâm Thông tin - Bộ Nội vụ