Tìm kiếm
Tìm kiếm  Tìm kiếm nâng cao
Tin nổi bật
Bế giảng Lớp bồi dưỡng Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã huyện nghèo tại Hà Giang   16/08/2013 12:51
Nghị định số 37/2011/NĐ-CP ngày 23/5/2011 Sửa đổi Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ   03/01/2012 10:15
Chức năng nhiệm vụ phòng Tổ chức, hành chính, quản trị   13/01/2012 03:05
Quyết định số 1292/QĐ-BNV ngày 28/06/2011 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức   02/01/2012 10:16
Khai giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước Chương trình Chuyên viên chính khoá 37   18/09/2012 10:56
Khai giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước Chương trình Chuyên viên chính khoá 28   06/06/2012 01:26
Liên kết banner
Liên kết website khác

Số người truy cập
Lượt truy cập
3890983
Khách online 20
Đào tạo bồi dưỡng
Tổ chức lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng

Thực hiện Quyết định số 459/QĐ-BNV ngày 19 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2015, từ ngày 30/6 đến 06/7/2015, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức phối hợp với Đảng ủy Bộ Nội vụ tổ chức lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho công chức, viên chức là quần chúng ưu tú của các chi bộ, Đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Bộ Nội vụ.(Lớp Bồi dưỡng).

Bế giảng Lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên khoá 10, Chuyên viên chính khóa 9, năm 2015 tại tỉnh Lâm Đồng

Sáng 28/6/2015, tại tỉnh Lâm Đồng, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng tổ chức Lễ Bế giảng lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên khóa 10, Chuyên viên chính khóa 9, năm 2015 cho công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (Lễ Bế giảng).

Khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 26, chuyên viên chính khóa 29, năm 2015 tại Lâm Đồng

Sáng 28/6/2015, tại tỉnh Lâm Đồng, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng tổ chức Lễ Khai giảng 02 lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 26, chuyên viên chính khóa 29, năm 2015 cho cán bộ, công chức, viên chức ngành Nội vụ và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (Lễ Khai giảng).

Khai giảng 02 lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 23, khóa 24 năm 2015 tại Hà Giang

Sáng 26/6/2015, tại thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Hà Giang tổ chức Lễ Khai giảng 02 lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 23, khóa 24, năm 2015 cho cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Hà Giang (Lễ Khai giảng).

Bế giảng 02 lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên khoá 13, Chuyên viên chính khóa 15, năm 2015 tại tỉnh Hà Giang

Sáng 26/6/2015, tại tỉnh Hà Giang, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Hà Giang tổ chức Lễ Bế giảng 02 lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên khóa 13, Chuyên viên chính khóa 15, năm 2015 cho công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hà Giang (Lễ Bế giảng).

Bế giảng Lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính khóa 3, năm 2015

Sáng 24/6/2015, tại Hà Nội, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ tổ chức Lễ Bế giảng Lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính khóa 3, năm 2015 cho cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ và các cơ quan, đơn vị khác (Lễ Bế giảng).

Khai giảng 02 lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 22 và chuyên viên chính khóa 28, năm 2015

Sáng 23/6/2015, tại Hà Nội, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ tổ chức Lễ Khai giảng 02 lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 22 và chuyên viên chính khóa  28 cho cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ và các cơ quan, đơn vị khác (Lễ Khai giảng).

Khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính khóa 27 năm 2015 tại tỉnh Cao Bằng

Sáng 19/6/2015, tại tỉnh Cao Bằng, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng tổ chức Lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính khóa 27 năm 2015 cho cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Cao Bằng (Lễ Khai giảng).

Bế giảng 02 lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính khóa 13, khóa 14, năm 2015 tại tỉnh Bến Tre

Chiều 15/6/2015, tại tỉnh Bến Tre, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Bến Tre tổ chức Lễ Bế giảng 02 lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính khóa 13, khóa 14 năm 2015 cho công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bến Tre (Lễ Bế giảng).

Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức xây dựng chính quyền địa phương tại tỉnh Bến Tre

Sáng 15/6/2015, tại tỉnh Bến Tre, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Bến Tre tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức xây dựng chính quyền địa phương cho công chức cấp huyện tỉnh Bến Tre (Lớp Bồi dưỡng).

Trang thông tin điện tử của Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ
Bản quyền: Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ -
37A Nguyễn Bỉnh Khiêm - Hai Bà Trưng - Hà Nội 
Đơn vị quản trị website: Trung tâm Thông tin - Bộ Nội vụ. Tel (84-4) 62821016- Fax 39740617 - Email: trungtamthongtin@moha.gov.vn