Tìm kiếm
Tìm kiếm  Tìm kiếm nâng cao
Tin nổi bật
Bế giảng Lớp bồi dưỡng Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã huyện nghèo tại Hà Giang   16/08/2013 12:51
Nghị định số 37/2011/NĐ-CP ngày 23/5/2011 Sửa đổi Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ   03/01/2012 10:15
Lễ công bố Quyết định thành lập Đảng bộ và ra mắt Ban chấp hành Đảng bộ Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức   29/03/2014 09:35
Quyết định số 1292/QĐ-BNV ngày 28/06/2011 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức   02/01/2012 10:16
Hội nghị triển khai kế hoạch “Năm tăng cường và đổi mới công tác dân vận”   13/05/2014 05:46
Lễ công bố Quyết định thành lập Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và ra mắt Ban chấp hành Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức   27/04/2014 09:25
Liên kết banner
Liên kết website khác

Số người truy cập
Lượt truy cập
3633929
Khách online 5
Đào tạo bồi dưỡng
Bế giảng Lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên khóa 91

Chiều 21/8/2014, tại Hà Nội, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ tổ chức Lễ Bế giảng Lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên khóa 91 cho cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ và một số cơ quan, đơn vị khác (Lễ Bế giảng).

Khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên và chuyên viên chính khóa 106

Cùng chiều 21/8/2014, tại Hà Nội, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ tổ chức Lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên và chuyên viên chính khóa 106 cho cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ và các cơ quan, đơn vị khác (Lễ Khai giảng).

Bế giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên khóa 96

Sáng 20/8/2014, tại huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Hà Giang tổ chức Lễ bế giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên khóa 96 cho cán bộ, công chức, viên chức tại huyện Bắc Quang (Lễ Bế giảng).

Bế giảng Lớp Đào tạo, Bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng và tương đương tại tỉnh Ninh Bình

Sáng 20/8/2014, tại Ninh Bình, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình tổ chức Lễ Bế giảng Lớp Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương cho công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh Ninh (Lễ Bế giảng).

Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên và chuyên viên chính khóa 105

Sáng 19/8/2014 tại Hà Nội, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ phối hợp với Trường Đại học Y tế Công cộng tổ chức Lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên và chuyên viên chính khóa 105 cho cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Y tế và các cơ quan, đơn vị khác (Lễ Khai giảng).

Khai giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên chính khoá 103

Sáng 19/8/2014, tại trụ sở Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ  và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Lễ Khai giảng Lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính khóa 103 cho cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Lễ Khai giảng).

Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức về xây dựng chính quyền địa phương tại Thành phố Hồ Chí Minh

Thực hiện Quyết định số 239/QĐ-BNV ngày 19/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Sáng 18/8/2014, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ phối hợp với các Vụ thuộc Bộ Nội vụ tổ chức Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức về xây dựng chính quyền địa phương cho cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ, các Bộ, ngành Trung ương, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Ban pháp chế HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ (Lễ Khai giảng).

Khai giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước Chương trình Chuyên viên cao cấp khóa 6

Sáng ngày 17/8/2014, tại trụ sở 37A, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ phối hợp với Học viện Hành chính quốc gia đã tổ chức Lễ Khai giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước Chương trình chuyên viên cao cấp khóa 6 cho cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ, một số bộ, ngành Trung ương và địa phương (Lễ Khai giảng).

Tổ chức lớp Bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng tại thành phố Hồ Chí Minh

Từ 18/8/2014, tại thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ thực hiện Quyết định số 239/QĐ-BNV ngày 19/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội Vụ tổ chức lớp Bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng cho công chức, viên chức các cơ quan đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ, một số cơ quan, đơn vị khác (Lớp Bồi dưỡng).

Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên khóa 103, chuyên viên chính khóa 104

Sáng 16/8/2014, tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ phối hợp với Sở Nội vụ, Phân hiệu Trường Trung cấp Văn thư lưu trữ TW tại Đà Lạt tổ chức Lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên khóa 103, chuyên viên chính khóa 104 cho cán bộ, công chức, viên chức ngành Nội vụ, các cơ quan khác tại thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng và các tỉnh lân cận (Lễ Khai giảng).

Trang thông tin điện tử của Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ
Bản quyền: Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ -
37A Nguyễn Bỉnh Khiêm - Hai Bà Trưng - Hà Nội 
Đơn vị quản trị website: Trung tâm Thông tin - Bộ Nội vụ. Tel (84-4) 62821016- Fax 39740617 - Email: trungtamthongtin@moha.gov.vn