Tìm kiếm
Tìm kiếm  Tìm kiếm nâng cao
Tin nổi bật
Bế giảng Lớp bồi dưỡng Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã huyện nghèo tại Hà Giang   16/08/2013 12:51
Nghị định số 37/2011/NĐ-CP ngày 23/5/2011 Sửa đổi Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ   03/01/2012 10:15
Chức năng nhiệm vụ phòng Tổ chức, hành chính, quản trị   13/01/2012 03:05
Quyết định số 1292/QĐ-BNV ngày 28/06/2011 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức   02/01/2012 10:16
Khai giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước Chương trình Chuyên viên chính khoá 37   18/09/2012 10:56
Khai giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước Chương trình Chuyên viên chính khoá 28   06/06/2012 01:26
Liên kết banner
Liên kết website khác

Số người truy cập
Lượt truy cập
3919216
Khách online 4
Đào tạo bồi dưỡng
Bế giảng Lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính khóa 16 năm 2015

Sáng 24/7/2015, tại Hà Nội, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ phối hợp với Vụ Tổ chức Cán bộ, Ngân hàng Nhà nước tổ chức Lễ Bế giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính khóa 16, năm 2015 cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc hệ thống Ngân hàng Nhà nước (Lễ Bế giảng).

Khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ QLNN về công tác thanh niên, năm 2015 tại tỉnh Tuyên Quang

Sáng 20/72015, tại tỉnh Tuyên Quang, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ QLNN về công tác thanh niên, năm 2015 cho cán bộ, công chức phụ trách công tác thanh niên các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Tuyên Quang (Lớp Bồi dưỡng).

Bế giảng Lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên khóa 14, năm 2015

Sáng 21/7/2015, tại Hà Nội, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ phối hợp với Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Thăng Long tổ chức Lễ Bế giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 14 cho viên chức ngành Giáo dục của huyện Ba Vì, Hà Nội (Lễ Bế giảng).

Bế giảng Lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính khóa 20 năm 2015 tại tỉnh Bắc Ninh

Sáng 23/7/2015, tại thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh tổ chức Lễ Bế giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính khóa 20 năm 2015 cho cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh (Lễ Bế giảng).

Bế giảng 02 lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên khoá 16, Chuyên viên chính khóa 18, năm 2015 tại tỉnh Hà Giang

Sáng 14/7/2015, tại tỉnh Hà Giang, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Hà Giang tổ chức Lễ Bế giảng 02 lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên khóa 16, Chuyên viên chính khóa 18, năm 2015 cho công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hà Giang (Lễ Bế giảng).

Khai giảng lớp Đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng khóa 9 năm 2015 tại tỉnh Hà Giang

Sáng 14/7/2015, tại tỉnh Hà Giang, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Hà Giang tổ chức khai giảng lớp Đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng khóa 9 năm 2015 cho công chức, viên chức lãnh đạo cấp phòng và tương đương; công chức, viên chức quy hoạch lãnh đạo cấp phòng và tương đương của tỉnh Hà Giang (Lớp Bồi dưỡng).

Khai giảng 02 lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 29 và chuyên viên chính khóa 30, năm 2015

Sáng 12/7/2015, tại Hà Nội, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ tổ chức Lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên  khóa 29 và chuyên viên chính khóa 30 cho cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ và các cơ quan, đơn vị khác (Lễ Khai giảng).

Tổ chức Lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ Tổ chức - Hành chính khóa 1, năm 2015

Từ ngày 11/7/2015, tại Hà Nội, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ tổ chức Lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ Tổ chức - Hành chính khóa 1, năm 2015 cho cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc tại cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp ở Trung ương và thành phố Hà Nội (Lớp Bồi dưỡng).

Bế giảng lớp Đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng khóa 6 năm 2015

Sáng 11/7/2015, tại Hà Nội, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ tổ chức Bế giảng lớp Đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng khóa 6 cho công chức, viên chức là  lãnh đạo cấp phòng, dự nguồn lãnh đạo cấp phòng tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ, một số Bộ, Ngành trung ương và một số cơ quan, đơn vị khác (Lớp Bồi dưỡng).

Bế giảng Lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính khóa 11

Sáng 11/7/2015, tại Hà Nội, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ tổ chức Lễ Bế giảng Lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính khóa 11 cho cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ, các Bộ, ngành Trung ương và một số cơ quan, đơn vị khác (Lễ Bế giảng).

Trang thông tin điện tử của Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ
Bản quyền: Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ -
37A Nguyễn Bỉnh Khiêm - Hai Bà Trưng - Hà Nội 
Đơn vị quản trị website: Trung tâm Thông tin - Bộ Nội vụ. Tel (84-4) 62821016- Fax 39740617 - Email: trungtamthongtin@moha.gov.vn