Tìm kiếm
Tìm kiếm  Tìm kiếm nâng cao
Tin nổi bật
Bế giảng Lớp bồi dưỡng Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã huyện nghèo tại Hà Giang   16/08/2013 12:51
Nghị định số 37/2011/NĐ-CP ngày 23/5/2011 Sửa đổi Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ   03/01/2012 10:15
Quyết định số 1292/QĐ-BNV ngày 28/06/2011 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức   02/01/2012 10:16
Chức năng nhiệm vụ phòng Tổ chức, hành chính, quản trị   13/01/2012 03:05
Hội nghị triển khai kế hoạch “Năm tăng cường và đổi mới công tác dân vận”   13/05/2014 05:46
Lễ công bố Quyết định thành lập Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và ra mắt Ban chấp hành Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức   27/04/2014 09:25
Liên kết banner
Liên kết website khác

Số người truy cập
Lượt truy cập
3808897
Khách online 3
Đào tạo bồi dưỡng
Khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính khóa 16, năm 2015

Sáng 23/4/2015, tại Hà Nội, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ phối hợp với Vụ Tổ chức Cán bộ, Ngân hàng Nhà nước tổ chức Lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính khóa 16, năm 2015 cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc hệ thống Ngân hàng Nhà nước (Lễ Khai giảng).

Khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 14, năm 2015

Sáng 22/4/2015, tại Hà Nội, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ phối hợp với Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Thăng Long tổ chức Lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 14 cho viên chức ngành Giáo dục của huyện Ba Vì, Hà Nội (Lễ Khai giảng).

Khai mạc lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức cán bộ tại tỉnh Thái Nguyên

Sáng 21/4/2015, tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên tổ chức Khai mạc lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức cán bộ cho cán bộ, công chức, viên chức thực thi, thừa hành công tác tổ chức cán bộ các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (Lớp Bồi dưỡng).

Bế giảng lớp Đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng khóa 1 năm 2015 tại tỉnh Thái Nguyên

Sáng 21/4/2015, tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên tổ chức Bế giảng lớp Đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng khóa 1 công chức, viên chức lãnh đạo cấp phòng và tương đương; công chức, viên chức quy hoạch lãnh đạo cấp phòng và tương đương của tỉnh Thái Nguyên (Lớp Bồi dưỡng).

Khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 13, chuyên viên chính khóa 15 tại Hà Giang

Sáng 20/4/2015, tại thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Hà Giang tổ chức Lễ Khai giảng 02 lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 13, chuyên viên chính khóa 15 cho cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Hà Giang (Lễ Khai giảng).

Tổ chức lớp Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý dành cho lãnh đạo cấp Vụ, cấp phòng của Văn phòng Quốc hội

Từ ngày 17/4 đến ngày 21/4/2015, tại Hà Nội, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ - Văn phòng Quốc hộị tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng dành cho lãnh đạo, quản lý cấp vụ,  cấp phòng của Văn phòng Quốc hội (Lớp Bồi dưỡng).

Khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính khóa 11, năm 2015

Sáng 18/4/2015, tại Hà Nội, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ tổ chức Lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính khóa 11 cho cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ và các cơ quan, đơn vị khác (Lễ Khai giảng).

Bế giảng Lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính khóa 114

Sáng 18/4/2015, tại Hà Nội, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ tổ chức Lễ Bế giảng Lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính khóa 114 cho cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ và một số cơ quan, đơn vị khác (Lễ Bế giảng).

Khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính khóa 13, khóa 14, năm 2015 tại tỉnh Bến Tre

Sáng 13/4/2015, tại Trường Trung cấp nghề Bến Tre, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Bến Tre tổ chức Lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính khóa 13, khóa 14, năm 2015 cho cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bến Tre (Lễ Khai giảng).

Khai giảng Lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính khóa 12, năm 2015 tại thành phố Hồ Chí Minh

Sáng ngày 12/4/2015, tại thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ phối hợp với Viện Nghiên cứu đào tạo đầu tư phát triển nhân lực quốc tế Phương Nam tổ chức Lễ khai giảng Lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính khóa 12, năm 2015 cho công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận (Lễ Khai giảng).

Trang thông tin điện tử của Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ
Bản quyền: Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ -
37A Nguyễn Bỉnh Khiêm - Hai Bà Trưng - Hà Nội 
Đơn vị quản trị website: Trung tâm Thông tin - Bộ Nội vụ. Tel (84-4) 62821016- Fax 39740617 - Email: trungtamthongtin@moha.gov.vn