Tìm kiếm
Tìm kiếm  Tìm kiếm nâng cao
Tin nổi bật
Bế giảng Lớp bồi dưỡng Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã huyện nghèo tại Hà Giang   16/08/2013 12:51
Nghị định số 37/2011/NĐ-CP ngày 23/5/2011 Sửa đổi Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ   03/01/2012 10:15
Lễ công bố Quyết định thành lập Đảng bộ và ra mắt Ban chấp hành Đảng bộ Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức   29/03/2014 09:35
Quyết định số 1292/QĐ-BNV ngày 28/06/2011 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức   02/01/2012 10:16
Hội nghị triển khai kế hoạch “Năm tăng cường và đổi mới công tác dân vận”   13/05/2014 05:46
Lễ công bố Quyết định thành lập Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và ra mắt Ban chấp hành Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức   27/04/2014 09:25
Liên kết banner
Liên kết website khác

Số người truy cập
Lượt truy cập
3652590
Khách online 4
Đào tạo bồi dưỡng
Khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính khóa 108 và chuyên viên khóa 109

Sáng 18/9/2014, tại Hà Nội, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ tổ chức Lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính khóa 108 và chuyên viên  khóa 109 cho cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ và các cơ quan, đơn vị khác (Lễ Khai giảng).

Bế giảng Lớp Bồi dưỡng tiếng Anh giao tiếp năm 2014

Chiều 18/9/2014, tại trụ sở 37A Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ phối hợp với Khoa Tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Lễ Bế giảng lớp bồi dưỡng tiếng Anh giao tiếp cho công chức, viên chức đang công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ (Lễ Bế giảng).

Tổ chức lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác QLNN về Hội và tổ chức Phi Chính phủ

Sáng ngày 17/9/2014, tại Thành phố Đà Nẵng, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ tổ chức lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác QLNN về Hội và tổ chức Phi Chính phủ cho cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ, các bộ, ngành trung ương, sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (Lớp Bồi dưỡng).

Bế giảng Lớp Bồi dưỡng ngạch Cán sự khóa 3

Sáng 16/9/2014, tại Hà Nội, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ tổ chức Lễ Bế giảng Lớp Bồi dưỡng ngạch Cán sự khóa 3 cho cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ và một số cơ quan, đơn vị khác (Lễ Bế giảng).

Khai giảng lớp Bồi dưỡng Luật Viên chức và Nghiệp vụ KHTCNN tại Đà Nẵng

Sáng 15/9/2014, tại Đà Nẵng, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ tổ chức Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng Luật Viên chức và Nghiệp vụ KHTCNN cho công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ các Bộ, ngành Trung ương, Sở Nội vụ các tỉnh thành phố trực thuộc TƯ (Lễ Khai giảng).

Bế giảng Lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên khóa 100 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều ngày 14/9/2014, tại thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ tổ chức Lễ bế giảng Lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên khóa 100 cho công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị ngành Nội vụ và các cơ quan, đơn vị khác trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận (Lễ Bế giảng).

Khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 107, chuyên viên khóa 110 tại Long An

Sáng ngày 14/9/2014, tại thị xã Kiến Tường tỉnh Long An, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ phối hợp UBND thị xã Kiến Tường tỉnh Long An tổ chức Lễ Khai giảng 02 lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 107 và chuyên viên khóa 110 cho cán bộ, công chức, viên chức ngành Nội vụ, các cơ quan, đơn vị ngành Nội vụ và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Long An và các tỉnh lân cận (Lễ Khai giảng).

Bế giảng Lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính khoá 100, Chuyên viên khóa 97, khóa 98 tại tỉnh Vĩnh Long

Ngày 14/9/2014, tại tỉnh Vĩnh Long, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long tổ chức Lễ Bế giảng lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính khóa 100, Chuyên viên khóa 97, khóa 98 cho các cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị trên địa tỉnh Vĩnh Long (Lễ Bế giảng).

Khai giảng lớp Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng khóa 37

Sáng 13/9/2014 tại Hà Nội, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng khóa 37 cho Trưởng, Phó phòng các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ và 1 số cơ quan, đơn vị khác (Lớp Bồi dưỡng).

Tổ chức Lớp Bồi dưỡng Kỹ năng Hành chính và Tập huấn Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức tại Hòa Bình

Từ 06/9/2014 đến 07/9/2014, tại tỉnh Hòa Bình, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ phối hợp với Đoàn thanh niên Bộ Nội vụ tổ chức Lớp Bồi dưỡng Kỹ năng Hành chính và Tập huấn Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức cho cán bộ, công chức, viên chức là đoàn viên thanh niên đang công tác tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ (Lớp Bồi dưỡng).

Trang thông tin điện tử của Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ
Bản quyền: Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ -
37A Nguyễn Bỉnh Khiêm - Hai Bà Trưng - Hà Nội 
Đơn vị quản trị website: Trung tâm Thông tin - Bộ Nội vụ. Tel (84-4) 62821016- Fax 39740617 - Email: trungtamthongtin@moha.gov.vn