Tìm kiếm
Tìm kiếm  Tìm kiếm nâng cao
Tin nổi bật
Bế giảng Lớp bồi dưỡng Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã huyện nghèo tại Hà Giang   16/08/2013 12:51
Lễ công bố Quyết định thành lập Đảng bộ và ra mắt Ban chấp hành Đảng bộ Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức   29/03/2014 09:35
Nghị định số 37/2011/NĐ-CP ngày 23/5/2011 Sửa đổi Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ   03/01/2012 10:15
Quyết định số 1292/QĐ-BNV ngày 28/06/2011 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức   02/01/2012 10:16
Hội nghị triển khai kế hoạch “Năm tăng cường và đổi mới công tác dân vận”   13/05/2014 05:46
Lễ công bố Quyết định thành lập Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và ra mắt Ban chấp hành Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức   27/04/2014 09:25
Liên kết banner
Liên kết website khác

Số người truy cập
Lượt truy cập
3784364
Khách online 2
Đào tạo bồi dưỡng
Khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 2 và chuyên viên chính khóa 3, năm 2015

Sáng 24/3/2015, tại Hà Nội, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ tổ chức Lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng  ngạch chuyên viên khóa 2 và chuyên viên chính khóa  3 cho cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ và các cơ quan, đơn vị khác (Lễ Khai giảng).

Khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 6, năm 2015 tại tỉnh Bạc Liêu

Sáng 24/3/2015, tại tỉnh Bạc Liêu, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu và Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu tổ chức Lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 6, năm 2015 cho cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu và các địa phương lân cận (Lễ Khai giảng).

Khai giảng Lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính khoá 6, năm 2015

Chiều 23/3/2015, tại Hà Nội, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Lễ Khai giảng Lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính khóa 6, năm 2015 cho các cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (Lễ Khai giảng).

Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên khóa 5, năm 2015 tại thành phố Hồ Chí Minh

Sáng 22/3/2015, tại thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ phối hợp với Trường Trung cấp Văn thư Lưu trữ Trung ương tổ chức Lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên khóa 5, năm 2015 cho cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương lân cận (Lễ Khai giảng).

Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính khóa 4, năm 2015 tại Nghệ An

Sáng 21/3/2015, tại Trung tâm Khoa học xã hội nhân văn tỉnh Nghệ An, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ tổ chức Lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính khóa 4, năm 2015 cho cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An (Lễ Khai giảng).

Khai giảng lớp Đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo cấp phòng khóa 1 năm 2015 tại tỉnh Thái Nguyên

Sáng 18/3/2015, tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai giảng lớp Đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo cấp phòng khóa 1 công chức, viên chức lãnh đạo cấp phòng và tương đương; công chức, viên chức quy hoạch lãnh đạo cấp phòng và tương đương của tỉnh Thái Nguyên (Lớp Bồi dưỡng).

Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên khóa 4, chuyên viên chính khóa 2 năm 2015 tại tỉnh Thái Bình

Sáng 15/3/2015, tại tỉnh Thái Bình, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ phối hợp với Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ Khai giảng 02 lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên khóa 4, chuyên viên chính khóa 2 cho cán bộ, công chức, viên chức ngành Nội vụ và công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Thái Bình (Lễ Khai giảng).

Bế giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên chính khóa 115

Sáng ngày 08/3/2015, tại thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ phối hợp với Viện Nghiên cứu đào tạo đầu tư phát triển nhân lực quốc tế Phương Nam tổ chức Lễ Bế giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước Chương trình Chuyên viên chính khóa 115 cho công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị khác trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận (Lễ Bế giảng).

Bế giảng Lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính khóa 111

Sáng 25/01/2015, tại thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ tổ chức Lễ Bế giảng Lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính khóa 111 cho cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nam Định và một số tỉnh lân cận (Lễ Bế giảng).

Bế giảng Lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên khóa 118 tại tỉnh Vĩnh Long

Ngày 01/02/2015, tại tỉnh Vĩnh Long, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long tổ chức Lễ Bế giảng lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên khóa 118 cho các cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long (Lễ Bế giảng).

Trang thông tin điện tử của Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ
Bản quyền: Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ -
37A Nguyễn Bỉnh Khiêm - Hai Bà Trưng - Hà Nội 
Đơn vị quản trị website: Trung tâm Thông tin - Bộ Nội vụ. Tel (84-4) 62821016- Fax 39740617 - Email: trungtamthongtin@moha.gov.vn