Tìm kiếm
Tìm kiếm  Tìm kiếm nâng cao
Tin nổi bật
Bế giảng Lớp bồi dưỡng Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã huyện nghèo tại Hà Giang   16/08/2013 12:51
Nghị định số 37/2011/NĐ-CP ngày 23/5/2011 Sửa đổi Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ   03/01/2012 10:15
Lễ công bố Quyết định thành lập Đảng bộ và ra mắt Ban chấp hành Đảng bộ Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức   29/03/2014 09:35
Quyết định số 1292/QĐ-BNV ngày 28/06/2011 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức   02/01/2012 10:16
Hội nghị triển khai kế hoạch “Năm tăng cường và đổi mới công tác dân vận”   13/05/2014 05:46
Lễ công bố Quyết định thành lập Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và ra mắt Ban chấp hành Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức   27/04/2014 09:25
Liên kết banner
Liên kết website khác

Số người truy cập
Lượt truy cập
3688208
Khách online 1
Đào tạo bồi dưỡng
Tổ chức Lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ Tổ chức - Hành chính khóa 11, năm 2014

Từ ngày 11/10 đến ngày 11/11/2014, tại Hà Nội, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ tổ chức Lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ Tổ chức - Hành chính khóa 11 cho cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc tại cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp ở Trung ương và thành phố Hà Nội (Lớp Bồi dưỡng).

Bế giảng Lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính khóa 101

 Ngày 11/10/2014, tại Hà Nội, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ tổ chức Lễ Bế giảng Lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính khóa 101 cho cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ và một số cơ quan, đơn vị khác (Lễ Bế giảng).

Khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính 110 và chuyên viên khóa 113

Sáng 11/10/2014, tại Hà Nội, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ tổ chức Lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính khóa 110 và chuyên viên  khóa 113 cho cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ và các cơ quan, đơn vị khác (Lễ Khai giảng).

Bế giảng Lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính khóa 99

Sáng 30/9/2014, tại Hà Nội, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ tổ chức Lễ Bế giảng Lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính khóa 99 cho cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ và một số cơ quan, đơn vị khác (Lễ Bế giảng).

Khai giảng Lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính khoá 109 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Sáng 27/9/2014, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ phối hợp với Viện Nghiên cứu đào tạo đầu tư phát triển nhân lực quốc tế Phương Nam tổ chức Lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính khóa 109 cho cán bộ, công chức, viên chức ngành Nội vụ, các cơ quan khác tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận (Lễ Khai giảng).

Khai giảng Lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên khoá 112 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Sáng 27/9/2014, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ phối hợp với Trường Trung cấp Văn thư Lưu trữ Trung ương tổ chức Lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên khóa 112 cho cán bộ, công chức, viên chức ngành Nội vụ, các cơ quan khác tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận (Lễ Khai giảng).

Bế giảng Lớp Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng tại tỉnh Bắc Kạn

Chiều 23/9/2014, tại Bắc Kạn, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn tổ chức Lễ Bế giảng Lớp Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng cho cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bắc Kạn (Lễ Bế giảng).

Khai giảng lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý cấp phòng khóa 39 tại tỉnh Thái Nguyên

Từ 23/9/2014, tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên tổ chức lớp bồi dưỡng   kỹ năng lãnh đạo cấp phòng, quản lý cấp phòng cho cán bộ,công chức, viên chức tỉnh Thái Nguyên (Lớp Bồi dưỡng).

Khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính khóa 108 và chuyên viên khóa 109

Sáng 18/9/2014, tại Hà Nội, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ tổ chức Lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính khóa 108 và chuyên viên  khóa 109 cho cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ và các cơ quan, đơn vị khác (Lễ Khai giảng).

Bế giảng Lớp Bồi dưỡng tiếng Anh giao tiếp năm 2014

Chiều 18/9/2014, tại trụ sở 37A Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ phối hợp với Khoa Tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Lễ Bế giảng lớp bồi dưỡng tiếng Anh giao tiếp cho công chức, viên chức đang công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ (Lễ Bế giảng).

Trang thông tin điện tử của Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ
Bản quyền: Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ -
37A Nguyễn Bỉnh Khiêm - Hai Bà Trưng - Hà Nội 
Đơn vị quản trị website: Trung tâm Thông tin - Bộ Nội vụ. Tel (84-4) 62821016- Fax 39740617 - Email: trungtamthongtin@moha.gov.vn