Tìm kiếm
Tìm kiếm  Tìm kiếm nâng cao
Tin nổi bật
Nghị định số 37/2011/NĐ-CP ngày 23/5/2011 Sửa đổi Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ   03/01/2012 10:15
Quyết định số 1292/QĐ-BNV ngày 28/06/2011 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức   02/01/2012 10:16
Khai giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước Chương trình Chuyên viên chính khoá 37   18/09/2012 10:56
Tổ chức bộ máy các phòng, khoa, các đơn vị thuộc trường   26/04/2013 10:34
Khai giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước Chương trình Chuyên viên chính khoá 28   06/06/2012 01:26
Chức năng nhiệm vụ phòng Tổ chức, hành chính, quản trị   13/01/2012 03:05
Liên kết banner
Liên kết website khác

Số người truy cập
Lượt truy cập
1601184
Khách online 10
Đào tạo bồi dưỡng
Bế giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước Chương trình Chuyên viên chính khóa 73

Sáng ngày 20/4/2014, tại Hà Nội, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ tổ chức Lễ Bế giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước Chương trình Chuyên viên chính khóa 73 cho cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ và một số cơ quan, đơn vị khác (Lễ Bế giảng).

Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên khóa 87, chuyên viên chính khóa 82

Sáng ngày 20/4/2014, tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ phối hợp với Phân hiệu Trường Trung cấp Văn thư lưu trữ TW tại Đà Lạt tổ chức Lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên khóa 87, chuyên viên chính khóa 82 cho cán bộ, công chức, viên chức ngành Nội vụ, các cơ quan khác tại thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng và các tỉnh lân cận (Lễ Khai giảng).

Khai giảng 02 Lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ, kỹ năng cho Chủ tịch Hội nông dân xã tỉnh Phú Thọ

Sáng ngày 15/4/2014, tại Thành phố Việt Trì,  tỉnh Phú Thọ, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ tổ chức Khai  giảng 02 Lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ, kỹ năng cho Chủ tịch Hội nông dân xã tỉnh Phú Thọ (Lễ Khai giảng)

Khai giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước Chương trình Chuyên viên chính khoá 79

Sáng ngày 12/4/2014, tại thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ phối hợp với Viện Nghiên cứu đào tạo đầu tư phát triển nhân lực quốc tế Phương Nam tổ chức Lễ Khai giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước Chương trình Chuyên viên chính khóa 79 cho các cán bộ, công chức, viên chức ngành Nội vụ, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận (Lễ Khai giảng).

Bế giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước Chương trình Chuyên viên khóa 77

Sáng ngày 05/4/2014, tại Hà Nội, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ tổ chức Lễ Bế giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước Chương trình Chuyên viên khóa 77 cho cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ và một số cơ quan, đơn vị khác (Lễ Bế giảng).

Tổ chức 02 lớp Bồi dưỡng kiến thức QLNN cho công chức mới được tuyển dụng tại tỉnh Hưng Yên

Từ ngày 01/4 đến 15/4/2014, tại thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên tổ chức 02 lớp Bồi dưỡng kiến thức QLNN cho công chức mới được tuyển dụng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Bế mạc Lớp Bồi dưỡng Lý luận chính trị cho đảng viên mới

Thực hiện Quyết định số 239/QĐ/BNV ngày 19/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2014 của Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, chiều ngày 28/3/2014, tại trụ sở 37A Nguyễn Bỉnh Khiêm - Hai Bà Trưng - Hà Nội, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ phối hợp với Đảng ủy Bộ Nội vụ tổ chức bế mạc Lớp Bồi dưỡng Lý luận chính trị cho đảng viên mới của Đảng ủy cơ sở trực thuộc Đảng ủy Bộ Nội vụ (Lớp Bồi dưỡng).

Tổ chức lớp Bồi dưỡng Phó Chủ tịch UBND cấp xã

Từ ngày 24/3 đến ngày 28/3/2014, tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai tổ chức 02 lớp Bồi dưỡng Phó Chủ tịch UBND cấp xã ( Lớp bồi dưỡng).

Khai giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước Chương trình Chuyên viên chính khóa 78 và chuyên viên khóa 85

Sáng 26/3/2014, tại Hà Nội, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ tổ chức Lễ Khai giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước Chương trình Chuyên viên chính khóa 78 và chuyên viên khóa 85 cho cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ và một số cơ quan, đơn vị khác (Lễ Khai giảng).

Bế giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước Chương trình Chuyên viên chính khóa 72

Sáng ngày 25/3/2014, tại Hà Nội, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ tổ chức Lễ Bế giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước Chương trình Chuyên viên chính khóa 72 cho cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ và một số cơ quan, đơn vị khác (Lễ Bế giảng).

Trang thông tin điện tử của Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ
Bản quyền: Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ -
37A Nguyễn Bỉnh Khiêm - Hai Bà Trưng - Hà Nội 
Đơn vị quản trị website: Trung tâm Thông tin - Bộ Nội vụ. Tel (84-4) 62821016- Fax 39740617 - Email: trungtamthongtin@moha.gov.vn