Tìm kiếm
Tìm kiếm  Tìm kiếm nâng cao
Tin nổi bật
Bế giảng Lớp bồi dưỡng Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã huyện nghèo tại Hà Giang   16/08/2013 12:51
Nghị định số 37/2011/NĐ-CP ngày 23/5/2011 Sửa đổi Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ   03/01/2012 10:15
Lễ công bố Quyết định thành lập Đảng bộ và ra mắt Ban chấp hành Đảng bộ Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức   29/03/2014 09:35
Quyết định số 1292/QĐ-BNV ngày 28/06/2011 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức   02/01/2012 10:16
Hội nghị triển khai kế hoạch “Năm tăng cường và đổi mới công tác dân vận”   13/05/2014 05:46
Lễ công bố Quyết định thành lập Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và ra mắt Ban chấp hành Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức   27/04/2014 09:25
Liên kết banner
Liên kết website khác

Số người truy cập
Lượt truy cập
3710056
Khách online 6
Đào tạo bồi dưỡng
Bế giảng lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính khóa 109 tại thành phố Hồ Chí Minh

Chiều ngày 23/11/2014, tại thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ phối hợp với Viện nghiên cứu đào tạo đầu tư phát triển nhân lực quốc tế Phương Nam tổ chức Lễ Bế giảng lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính khóa 109 cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (Lễ Bế giảng).

Bế giảng lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên khóa 112 tại thành phố Hồ Chí Minh

Sáng ngày 23/11/2014, tại thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ phối hợp với Trường Trung cấp Văn thư lưu trữ Trung ương tổ chức Bế giảng lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên khóa 112 cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (Lễ Bế giảng).

Khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 118 tại Vĩnh Long

Chiều ngày 22/11/2014, tại huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ phối hợp với Sở Nội vụ và UBND huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long tổ chức Lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 118 cho cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long (Lễ Khai giảng).

Bế giảng 02 lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên khóa 107, Chuyên viên khóa 110 tại tỉnh Long An

Ngày 22/11/2014, tại tỉnh Long An, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ phối hợp với Sở Nội vụ và UBND thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An tổ chức Bế giảng 02 lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên khóa 107, Chuyên viên khóa 110 cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc tỉnh Long An (Lễ Bế giảng).

Bế giảng Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Tổ chức – Hành chính khóa 11

Ngày 17/11/2014, tại Hà Nội, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ tổ chức Lễ Bế giảng Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Tổ chức – Hành chính khóa 11 cho cán bộ công chức, viên chức ngành Nội vụ và một số cơ quan đơn vị khác (Lễ Bế giảng).

Bế giảng Lớp tiếng Anh giao tiếp hành chính cho viên chức, năm 2014

Chiều 17/11/2014, tại trụ sở 37A Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ tổ chức Lễ Bế giảng lớp tiếng Anh giao tiếp hành chính cho viên chức nhà trường (Lễ Bế giảng).

Khai giảng lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng khóa 41, 42 tại tỉnh Bến Tre

Từ 10/11/2014 tại thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Bến Tre tổ chức 02 lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng cho cán bộ, công chức, viên chức là trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương; cán bộ, công chức, viên chức dự nguồn các chức danh trên của các cơ quan hành chính nhà nước, các đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh, cấp huyện thuộc tỉnh Bến Tre (Lớp Bồi dưỡng).

Bế giảng Lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính khóa 106

Ngày 10/11/2014, tại Hà Nội, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ tổ chức Lễ Bế giảng Lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính khóa 106 cho cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ và một số cơ quan, đơn vị khác (Lễ Bế giảng).

Khai giảng Lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính khoá 111 tại tỉnh Nam Định

Sáng 08/11/2014, tại thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ tổ chức Lễ Khai giảng Lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính khóa 111 cho cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nam Định và các tỉnh lân cận (Lễ Khai giảng).

Khai giảng Lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên khoá 115 tại tỉnh Đồng Nai

Sáng 05/11/2014, tại tỉnh Đồng Nai, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai tổ chức Lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên khóa 115 cho cán bộ, công chức, viên chức ngành Nội vụ, các cơ quan khác tại tỉnh Đồng Nai (Lễ Khai giảng).

Trang thông tin điện tử của Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ
Bản quyền: Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ -
37A Nguyễn Bỉnh Khiêm - Hai Bà Trưng - Hà Nội 
Đơn vị quản trị website: Trung tâm Thông tin - Bộ Nội vụ. Tel (84-4) 62821016- Fax 39740617 - Email: trungtamthongtin@moha.gov.vn