Tìm kiếm
Tìm kiếm  Tìm kiếm nâng cao
Tin nổi bật
Bế giảng Lớp bồi dưỡng Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã huyện nghèo tại Hà Giang   16/08/2013 12:51
Nghị định số 37/2011/NĐ-CP ngày 23/5/2011 Sửa đổi Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ   03/01/2012 10:15
Quyết định số 1292/QĐ-BNV ngày 28/06/2011 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức   02/01/2012 10:16
Chức năng nhiệm vụ phòng Tổ chức, hành chính, quản trị   13/01/2012 03:05
Khai giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước Chương trình Chuyên viên chính khoá 37   18/09/2012 10:56
Khai giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước Chương trình Chuyên viên chính khoá 28   06/06/2012 01:26
Liên kết banner
Liên kết website khác

Số người truy cập
Lượt truy cập
3843973
Khách online 5
Đào tạo bồi dưỡng
Khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính khóa 20 năm 2015 tại tỉnh Bắc Ninh

Sáng 21/5/2015, tại thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh tổ chức Lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính khóa 20 cho cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh (Lễ Khai giảng).

Khai giảng Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng cho công chức, viên chức làm công tác tổ chức, cán bộ

Sáng 16/5/2015, tại Hà Nội, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tổ chức Lễ Khai giảng Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng cho công chức, viên chức làm công tác tổ chức, cán bộ (Lễ Khai giảng).

Khai giảng 02 lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 16, chuyên viên chính khóa 18, năm 2015 tại Hà Giang

Sáng 11/5/2015, tại thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Hà Giang tổ chức Lễ Khai giảng 02 lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 16, chuyên viên chính khóa 18, năm 2015 cho cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Hà Giang (Lễ Khai giảng).

Khai giảng lớp Đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng khóa 2 năm 2015 tại tỉnh Hưng Yên

Sáng 05/5/2015, tại thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên tổ chức khai giảng lớp Đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng khóa 2 cho công chức, viên chức lãnh đạo cấp phòng và tương đương; công chức, viên chức quy hoạch lãnh đạo cấp phòng và tương đương của tỉnh Hưng Yên (Lớp Bồi dưỡng).

Bế giảng Lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên khoá 1, Chuyên viên chính khóa 1, năm 2015 tại tỉnh Lâm Đồng

Sáng 26/4/2015, tại tỉnh Lâm Đồng, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ phối hợp với Phòng nội vụ huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng tổ chức Lễ Bế giảng lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên khóa 1, Chuyên viên chính khóa 1, năm 2015 cho công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng (Lễ Bế giảng).

Khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính khóa 17, năm 2015 tại Đà Nẵng

Chiều 23/4/2015, tại thành phố Đà Nẵng, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ phối hợp với Học viện Chính trị khu vực III tổ chức Lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính khóa 17, năm 2015 cho cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và các tỉnh lân cận (Lễ Khai giảng).

Khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính khóa 16, năm 2015

Sáng 23/4/2015, tại Hà Nội, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ phối hợp với Vụ Tổ chức Cán bộ, Ngân hàng Nhà nước tổ chức Lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính khóa 16, năm 2015 cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc hệ thống Ngân hàng Nhà nước (Lễ Khai giảng).

Khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 14, năm 2015

Sáng 22/4/2015, tại Hà Nội, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ phối hợp với Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Thăng Long tổ chức Lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 14 cho viên chức ngành Giáo dục của huyện Ba Vì, Hà Nội (Lễ Khai giảng).

Khai mạc lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức cán bộ tại tỉnh Thái Nguyên

Sáng 21/4/2015, tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên tổ chức Khai mạc lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức cán bộ cho cán bộ, công chức, viên chức thực thi, thừa hành công tác tổ chức cán bộ các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (Lớp Bồi dưỡng).

Bế giảng lớp Đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng khóa 1 năm 2015 tại tỉnh Thái Nguyên

Sáng 21/4/2015, tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên tổ chức Bế giảng lớp Đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng khóa 1 công chức, viên chức lãnh đạo cấp phòng và tương đương; công chức, viên chức quy hoạch lãnh đạo cấp phòng và tương đương của tỉnh Thái Nguyên (Lớp Bồi dưỡng).

Trang thông tin điện tử của Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ
Bản quyền: Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ -
37A Nguyễn Bỉnh Khiêm - Hai Bà Trưng - Hà Nội 
Đơn vị quản trị website: Trung tâm Thông tin - Bộ Nội vụ. Tel (84-4) 62821016- Fax 39740617 - Email: trungtamthongtin@moha.gov.vn