Ngày 20/09/2018 06:29 AM

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

TRƯỜNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC - BỘ NỘI VỤ
37A Nguyễn Bỉnh Khiêm - Hai Bà Trưng - Hà Nội 

Điện thoại liên hệ: (04).37634307; (04).37634308; (04).37634309; Fax: (04).37634308; 39781049.

Danh bạ điện thoại công chức, viên chức Trường đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức

Gửi tới Email
*Họ tên
*Địa chỉ
*Điện thoại
* Email
*Tiêu đề
*Nội dung
 
File đính kèm. Dung lượng không quá 500Kb
 
*Nhập mã kiểm tra
 
Văn bản mới
Quyết định số 66/QĐ-BNV ngày 25/01/2016 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
V/v tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi)
Quyết định phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho công chức, viên chức năm 2015 của Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
Liên kết Banner
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
TRƯỜNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ , CÔNG CHỨC - BỘ NỘI VỤ

Bản quyền: Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức -Bộ Nội vụ - 37A Nguyễn Bỉnh Khiêm - Hai Bà Trưng - Hà Nội. Điện thoại: 04 37634307/08/09

Đơn vị quản lý website: Trung tâm Thông tin - Bộ Nội vụ